JeugdwerkPasen 2022

Hallo jongens en meisjes,

Wat was het een feest afgelopen zondag in de kerk! En wat hebben jullie mooie Palmpasen stokken gemaakt!
Met een feestelijke optocht door de kerk! Bekijk de foto’s in het fotoalbum.

We hopen jullie a.s. zondag bij het Paasfeest weer te zien!
de jeugdouderlingen

 

Palmpasen in de kinderdienst
Wat was het feestelijk afgelopen zondag! We vierden met de kinderen van Kerk op Schoot en de kinderdienst het feest van Palmpasen. Er werd hard gewerkt aan de stokken en toen we terugkwamen in de kerk mochten de kinderen uiteraard hun versierde stok laten zien. Wat een kleurrijk geheel!

Natuurlijk hebben we de kinderen verteld wat nou eigenlijk de betekenis is van de verschillende onderdelen aan de stok. Dat vonden ze leerzaam:
Het kruis wijst naar het sterven van Jezus.
De dertig rozijnen staan voor het verraad van Judas. Hij kreeg hiervoor dertig zilverstukken.
De twaalf noten/chips ringen staan voor de twaalf leerlingen van Jezus.
De paaseieren verwijzen naar nieuw leven! Jezus stierf aan het kruis en werd begraven, maar na drie dagen stond Jezus op uit de dood.
De groene takjes horen bij het verhaal van de intocht, waar de mensen met palmtakken zwaaien.
Het broodhaantje verwijst naar de laatste maaltijd van Jezus met zijn leerlingen. Tijdens de maaltijd brak hij het brood en deelde dit uit.
Ook verwijst het haantje naar de haan die kraaide, nadat Petrus Jezus verloochende.

de kinderdienstleiding