ZWO voor Kameroen

Jacqueline Toubakoum (1974) werkt voor het landbouwprogramma van de Lutherse Broederkerk. Ze traint vrouwengroepen. Jacqueline merkt dat steeds meer vrouwen naar haar trainingen komen. In het begin was dat nog moeilijk. Vrouwen hebben in Noord-Kameroen een ondergeschikte rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden, het voedsel en de kinderen. Het is lastig om ze bij elkaar te krijgen. Als ze van hun man niet mogen komen, dan kan dat ook niet. En vaak zijn bijeenkomsten te ver om te lopen.

De kerk deelde fietsen uit, zodat de vrouwen zich makkelijker kunnen verplaatsen. Ook zien hun mannen dat de bijeenkomsten nuttig zijn, zodra het meer geld voor hun gezin oplevert. Jacqueline: “Sinds we speciale vrouwengroepen hebben oprichten, kunnen we vrouwen makkelijker mobiliseren. Onze vrouwen voelen zich prettiger met vrouwen onder elkaar.”

“Ik leer de vrouwen van alles over landbouw. Ze leren hoe ze kippen of geiten kunnen houden en hoe ze een goede oogst kunnen krijgen in het droge seizoen. Ze leren het belang van bomen planten en van energiezuinige ovens. Een deel van de maïsoogst hebben we in een loods opgeslagen. Zodra de prijs van maïs weer omhoog gaat, verkopen de vrouwen die met grote winst.”

Samen staan deze vrouwen sterker. Ze helpen elkaar met de oogst en sparen samen. Daardoor stijgen hun inkomsten.

Helpt u mee?
Het kost 90 euro om een groep boerinnen te trainen. Door allerlei mooie acties, zoals de fruitpluk, de verkoop van boeken en kaarten en andere kleine acties is de tussenstand voor dit project al € 9.638,04! Een mooi resultaat, ondanks de coronacrisis.

ZWO-commissie