ZWO; Vrouwen versterken in Noord-Kameroen

Jacqueline Toubakoum (1974) werkt voor het landbouwprogramma van de Lutherse Broederkerk. Ze traint vrouwengroepen. Jacqueline merkt dat steeds meer vrouwen naar haar trainingen komen. In het begin was dat nog moeilijk. Vrouwen hebben in Noord-Kameroen een ondergeschikte rol. Ze zijn verantwoordelijk voor het huishouden, het voedsel en de kinderen. Het is lastig om ze bij…