ZWO voor Kameroen

Meneer Bakhari is boer en dorpshoofd van een klein dorp in het Noord-Kameroen. Zijn dorp wordt sinds twee jaar ondersteund door de Lutherse Broederkerk. De heer Bakhari zag de oogsten in zijn dorp ieder jaar magerder worden. Hij vindt het fijn dat de kerk nu meedenkt met de boeren om dit te veranderen. In zijn dorp gebruiken ze nu minder mest van betere kwaliteit. Goede hulpmiddelen, zoals een stevige kruiwagen maken het landbouwwerk minder zwaar. Maar een stevige kruiwagen (voor transport van de oogst) kost 105 euro. De zuinige kookovens zorgen ervoor dat vrouwen minder hout hoeven te sprokkelen en er minder ontbossing is.

Bakhari: “Net als de dorpen in de omgeving verbouwen we katoen. Daarmee verdienen wij geld voor schoolmaterialen voor onze kinderen en voor medicijnen. Maar we moeten eerst zaden en mest kopen voordat we de opbrengsten van de katoenoogst ontvangen. Nu bewaren we een deel van de oogst en verkopen die pas als de prijzen hoog zijn.”

De gezamenlijke inkoop en verkoop van producten helpt het hele dorp. Steeds meer boeren zien hun opbrengsten verbeteren en willen meedoen. Het is een uitdaging om de landbouwmethode steeds meer te verbeteren en naar de verste dorpen te verspreiden.