JeugdwerkPasen 2022

Kom je ook naar het feest?
Dat is het thema van het kinderdienstproject tijdens de komende 40 dagentijd en het Paasfeest. De kinderdienstleiding is druk bezig met de voorbereidingen van dit project! Heel fijn dat er weer een groep mensen is, die dit oppakt. Er zijn al veel leuke ideeën geopperd! En natuurlijk zijn we blij, dat we deze tijd met
de kinderen weer in de kerk kunnen beleven.

De gezinnen met kinderen ontvangen komende week aanvullend materiaal voor de komende periode. Het gaat om een gezinsboekje met leuke en interessante activiteiten voor elke dag en een spaarpotje van Rainbow de Duif, om geld in te zamelen voor het project van Kerk in Actie.

Bij de uitgang van Antenne liggen deze materialen ook klaar (zolang de voorraad strekt). Zo kunnen opa’s en oma’s, vrienden en buren die dat willen ook met hun (klein) (buur)kinderen meedoen aan het project.

Houd de Nieuwsflits, Antenne en de app in de gaten voor activiteiten en nieuws! We wensen elkaar een goede 40 dagentijd en Paasfeest toe.

Groetjes,
De jeugdouderlingen