Signalen

Als wij een wens mochten doen…

Tja, wat zouden wij dan wensen. Hoe ouder ik word, hoe minder ik nodig heb, merk ik zelf. Bij een naderende verjaardag moet ik vaak het antwoord schuldig blijven op de vraag: wat zijn je wensen? Maar dit jaar hebben we zonder twijfel allemaal dezelfde wens: dat de coronapandemie voorbij mag zijn! Eindelijk weer gewoon leven, zonder voortdurend op te moeten letten. Voor zover we geen blijvende littekens hebben opgelopen in deze periode dan. Ruimte voor spontaniteit, nabijheid, leven zoals we het altijd gewend geweest zijn.: wat kunnen we daar naar verlangen! Tegelijk realiseren we ons dat we ondanks alles het nog goed hebben, en spreken ons zelf bestraffend toe: niet zo ongeduldig! Maar waarom eigenlijk niet?

We zouden beter een voorbeeld moeten nemen aan kinderen. Zij spreken hun wensen zonder gêne uit. Ik wil graag een hond. Ik een fiets, een spelcomputer. Verstandige ouders proberen hun kroost een beetje af te remmen: je kunt niet alles hebben! Bescheidenheid siert de mens. Maar is dat altijd terecht?

Paulus moedigt de mensen aan juist eerlijk te zijn. “Laten bij alles uw wensen door gebed en smeking bekend worden bij God”. Vertel hem maar wat u nodig hebt. Hij is dichtbij, hij weet al lang waar wij mee worstelen. Open je hart en ga het gesprek aan, niet op ontevreden toon, maar met dankzegging. Onze God is een royale God, maar toch kunnen we in ons leven tekorten ervaren. Meestal gaat het om heel individuele nood. Maar soms – zoals nu – ook om gezamenlijk leed. Al die dingen mogen we benoemen en aan God voorleggen.

Mijn wens voor de gemeente is dat we elkaar ondanks fundamentele verschillen weten vast te houden. Dat valt niet altijd mee. Het gaat om mensen en het gaat om het Woord van God. Als die twee elementen in het spel zijn, wordt het spannend. Kunnen we het in die spanning uithouden?

Ook wens ik dat we volgend jaar startzondag samen aan een nieuw seizoen mogen beginnen, zonder angst voor besmetting! Wat zal dat een feest zijn, een feest van weerzien en vooruit zien. Ik kan niet wachten!

Welke wensen we ook hebben, laten ze tegen het licht houden van Gods beloften. Zijn Koninkrijk is onderweg, Jezus heeft de eerste en beslissende bouwsteen gelegd. Als wat wij graag zouden willen daarin in Gods plannen passen, dan gaat het om meer dan om een persoonlijk verlangen. Dan gaat het om de beste wensen!

Ds. van de Wetering
n.a.v. Filippenzen 4 : 8 (NBG)