Signalen

Signalen Het ‘niet’ van Pasen

Plotseling domineert het woordje NIET mijn leven. Ik wilde het seizoen afsluiten met mijn gespreksgroep, maar dat gaat natuurlijk niet door. Een sectiemiddag bijwonen, mijn collega’s ontmoeten, de SLATH kring leiden, gemeenteleden bezoeken, het mag niet. Ik wil op zondag samen met mijn ouders eten, maar dat doen we maar niet. Mijn vakantie gaat niet door, een reünie gaat niet door, en samen uit eten met een vriendin, nee dat gaat dus niet. Kortom ik kan dat woordje niet meer horen!

We hebben er allemaal last van. Weken oefenen voor het concert: gaat niet door. Maanden voorbereiding voor de viering van 75 jaar vrijheid: niet mogelijk. Als we pech hebben, mogen we straks niet eens meer naar buiten zonder goede reden. Ik probeer te bedenken wat ik dan voor die tijd nog in huis moet hebben, als is het maar met oog op mijn familie. Als ik dan toch iets goeds mag noemen dan moet ik toegeven dat het in mijn straat ineens heerlijk rustig is. Daar droom ik al jaren van, jammer alleen dat we nu verder in een nachtmerrie zijn terechtgekomen…

Op de Paasmorgen speelt het woordje ‘niet’ ook een rol, en geen onbelangrijke. Maria komt kijken bij het graf van Jezus. Een engel is haar voor en rolt de steen van het graf. Triomfantelijk gaat hij er boven op zitten (Matteüs 28). Wees niet bang zegt hij tegen Maria en de andere vrouwen. Ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde zoeken. Hij is niet hier. Wat? Is Jezus niet in het graf. Maar daar hebben ze hem vrijdag samen ingelegd. Hij moet wel hier zijn. Nee, is niet hier, hij is immers opgestaan.

Plotseling wordt NIET goed nieuws. God heeft zijn zoon niet in het graf gelaten. Hij heeft hem doen opstaan uit de dood. De weg die Jezus met zijn leerlingen ging is niet ten einde, sterker nog: hij is hen al vooruit naar Galilea. De dood kon zijn macht over hem niet behouden, zegt Petrus in zijn toespraak op de Eerste Pinksterdag. Jezus zal ook niet meer sterven. Hij is daarvan bevrijd, voorgoed! Hij zal dus altijd actief kunnen zijn, las ik en ik kan het niet mooier zeggen, hij kan onbegrensd handelen.

Het niet van Pasen is dus veelbelovend! Zo’n alles bedervend virus is uiteindelijk van voorbijgaande aard. En voor u de vlag uitsteekt: dat zijn wij ook. Dit kwetsbare lichaam, dit leven ten dode opgeschreven gaat voorbij. Hoeveel verdriet ons dat ook brengt: het is het einde niet. We laten los

om te ontvangen. Nieuw leven, bevrijd leven. God wil met ons verder, en neemt alles weg wat dat belemmert.

Dat samen te vieren, al zien we elkaar niet maar zijn we wel verbonden, is de moeite waard. Het is net of al die andere ‘nieten’ daarbij worden afgetroefd. Wat er ook niet door gaat, en wat er allemaal niet kan, het verhaal van Jezus gaat wel door. In het graf is Hij niet. Goddank!

AMvdW