Overig

In verband met de veel hogere energielasten, (een toename van 400%) die per 1 januari a.s. door onze energieleverancier in rekening zullen worden gebracht, heeft het College van Kerkrentmeesters in overleg met het team van kosters besloten tot het nemen van een aantal energiebesparende maatregelen welke door de kerkenraad zijn overgenomen.

  1. De grote toegangsdeur aan de Beekstraat, zal niet meer kunnen worden gebruikt. In tegenstelling tot nu het geval is, zal de zijingang aan de westzijde van kerk worden opengesteld. Daarnaast blijft de kerk toegankelijk via de ingang van Gebouw Antenne.
  2. Alleen voor de zondagse eredienst wordt de kerkzaal verwarmd. De aanwarmtijd wordt beperkt en de temperatuur zal lager zijn dan nu het geval is. De komende zondagen zal hier ervaring mee worden opgedaan, waarbij het mogelijk is dat er sprake kan zijn van enig ongemak (lagere temperatuur), hiervoor vragen wij uw begrip.
  3. De hal van Gebouw Antenne, zal zo min mogelijk worden verwarmd. Er zal een voorziening worden aangebracht waarbij de buitendeur zoveel mogelijk dicht blijft en anders dan nu, wel van buitenaf kan worden geopend.
  4. De zalen 3 en 4 (grote zaal), en de kerkenraadskamer zullen op zondag worden verwarmd voor oppas- en kinderdiensten.
  5. Afhankelijk van de buitentemperatuur en tijdsduur van het gebruik van een zaal kan in voorkomende gevallen gekozen worden voor verwarming met een ventilatorkachel.
  6. Voor niet kerkelijk gelieerde activiteiten (verhuur aan externe partijen) in ons zalencentrum, zal ingaande 1 januari 2023, een toeslag voor energielasten in rekening worden gebracht.
  7. Voor alle ruimtes geldt: “na gebruik, verwarming en verlichting uit”.

Genoemde acties zijn niet uitputtend: “al doende leert men”, gaat ook hier op. Voortschrijdend inzicht kan leiden tot wijzigingen/aanpassingen. Het bewust omgaan met energie is noodzaak.

Wanneer alle gebruikers van ons zalencentrum zich houden aan verantwoord omgaan met verwarming en verlichting zullen we de energielasten flink kunnen terugdringen.

Daarbij nog een oproep, dat indien vergaderingen of bijeenkomsten, waarvoor ruimte en koffie is gereserveerd, geen doorgang vinden, dit ruim van te tevoren aan het kostersteam te melden. Hiermee wordt voorkomen, dat ongewild energie wordt verbruikt en koffie moet worden weggespoeld.

Kostersteam en College van Kerkrentmeesters.