Pasen 2022

Sinds begin jaren negentig is het de gewoonte dat leden van 80 jaar en ouder in de week voor Pasen een attentie krijgen. De pakketjes werden altijd persoonlijk bezorgd. Vanwege Corona ontvingen de mensen de afgelopen twee jaar een tijdschrift met een overdenking in de brievenbus.

Deze werden per post bezorgd. Dit jaar dacht de commissie nog een keer hetzelfde te doen, nog steeds vanwege de onzekere Corona tijd. Maar toen was er de oorlog in Oekraïne. Daarop heeft de werkgroep bedacht om de tijdschriften dit jaar niet per post te versturen, maar toch zelf te bezorgen en het bedrag dat daarmee bespaard wordt, over te maken naar giro 555 ‘samen in actie voor Oekraïne’.

In de week voor Pasen zijn er 563 pakketjes bezorgd bij leden van 80 jaar en ouder van de vier PKN kerken: de Goede Herderkerk, de Regenboogkerk, de Sionskerk en de Grote Kerk. Daarom werd in onze kerk een oproep gedaan om na de kerkdienst op zondag deze paasgroeten mee te nemen vanuit de kerk om te bezorgen. Dank aan al diegenen die zo spontaan de paasgroeten hebben meegenomen en bezorgd!

Voor de Regenboogkerk zijn er 110 groeten bezorgd. Dankzij jullie inzet wordt er een bedrag van € 500,- toegevoegd aan de totale gift van de gezamenlijke kerken voor giro 555. Ook dank aan de huisdrukkers van de Regenboogkerk voor het verzorgen van het drukwerk. Een stukje gemeentezijn en omzien naar elkaar!

De werkgroep Paasattenties.