Signalen

Maria ben ik nooit geweest. Altijd als de rollen in het kerstspel verdeeld werden, was er wel een ander meisje dat naast Jozef een plek kreeg. Hoort u hier een jeugdtrauma doorklinken? Geenszins! Aangezien ik goed kon lezen mocht ik de engel spelen die de blijde boodschap kwam brengen. Dat vond ik een hele eer. “Ga jij maar op de kansel staan, dan sta je iets hoger”. De rest is geschiedenis….

Engelen, de echte dus, zijn boodschappers. Angelus in het Latijn betekent: bode. Een engel is iemand die op pad gestuurd wordt om een ander de boodschap over te brengen. Een boodschap van God! Gabriël, de engel die allereerst Zacharias mag vertellen dat hij nog een zoon zal krijgen, zegt: Ik ben altijd in de nabijheid van God en ik ben uitgezonden om dit goede nieuws te brengen. Wat moet hij deze taak met veel liefde hebben vervuld! Hij weet wat er op het spel staat.

En dan mag hij naar Maria, om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren, Jezus, zoon van de Allerhoogste. Gelukkig vinden die woorden gehoor: Laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd, antwoordt de jonge vrouw. Was hij er ook bij, Gabriël, toen de engelen de herders negen maanden later het goede nieuws van de geboorte brachten: redding voor heel het volk.

Samen prijzen zij God, zoals zij anders dagelijks in de hemel mogen doen. Hun plek is rondom Gods troon. Wat een prachtig idee, dat er in de hemel elke dag gezongen wordt. Dat ook daar een ‘gemeente’ – zou ik bijna willen zeggen – bijeenkomt in een eredienst.

Ook dit jaar op het kerstfeest zullen de kerken ongetwijfeld weer vol stromen. De voorbereiding is in volle gang: de muziek, de zang, de verkondiging, de bijdrage van de kinderen. Ik ben nog steeds blij en dankbaar met mijn rol: vanaf de kansel het blijde nieuws mogen verkondigen. Maar nog mooier vind ik dat we dat samen mogen doen. Naar de kerk gaan is al een getuigenis op zich, samen zingen is dat nog meer. En wat we samen horen mogen we uitdragen: God ziet naar ons om.

Nee, de hoofdrol spelen wij niet. Maar er is geen enkele reden om ons te beklagen. Bijrollen genoeg. Boodschappers zijn gezocht, ook zonder vleugels. Mensen die doorgeven wat ze gehoord hebben: In de stad van David is Messias geboren, de Heer. Grote vreugde brengt ons de komst van dit kind. Geven we het door, het licht, de blijdschap, de woorden van God. Het is de rol van ons leven!

Gezegende Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar

Ds. Dineke van de Wetering