Activiteiten

Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, hebben 4 Epese kerken ook dit jaar in de weken voor Pasen 4 sobere maaltijden georganiseerd. Zo konden zo’n 20 à 30 personen in de Grote Kerk, de Goede Herderkerk, de Regenboogkerk en bij de RK Geloofsgemeenschap H. Martinus Epe-Heerde aanschuiven voor een sobere maaltijd, ontmoeting met elkaar en een korte overweging over het thema ‘Aan tafel met Jezus’. Deze succesvolle avonden hebben ook nog een bedrag van ruim 400 euro opgebracht voor de Voedselbank. De Raad van Kerken dankt dan ook alle vrijwilligers en ook alle deelnemers voor hun bijdrage. Het bedrag is inmiddels overgemaakt naar de Voedselbank.