Jeugdwerk

Project Kerst 2020: IK ZIE TOEKOMST IN JOU
een project over spiegelen, kijken, geloven en zien…

In de adventstijd leven we toe naar de komst van Jezus. Jezus komt naar ons toe, Hij is onze toekomst, omdat God toekomst ziet voor de wereld! God zet Zijn plan voor een hoopvolle toekomst in werking. Hij stuurt Zijn engelen, boodschappers die Hem dienen, om Zijn plannen bekend te maken aan mensen.

We zien in dit project hoe Zacharias, Maria, Jozef en de herders in Bethlehem betrokken raken bij Gods plan en hoe ze daarop reageren. Er wordt hen als het ware een spiegel voorgehouden. God laat via de engelen zien wie Hij voor de mensen wil zijn.

Als we luisteren naar de boodschap van de engelen, merken wij dat die niet alleen voor Zacharias, Maria, Jozef en de herders bedoeld is. God ziet ook toekomst in ons, daar is de komst van Jezus een duidelijk bewijs van. Maar hoe zien wij Gods toekomst voor onszelf? Zonder spiegel kun je jezelf niet zien. God wil door Zijn woorden een spiegel voor ons zijn. Hij wil ons betrekken bij Zijn liefde voor een vijandige en soms donkere wereld.

Met Kerst vieren we dat Jezus gestuurd is om ons te redden. Hij is Gods licht voor de wereld, Hij is Gods spiegelbeeld, die als geen ander Gods licht weerkaatst naar de wereld. In de projectverbeelding zien we dat terug in de achterwand, die alles weerspiegelt, reflecteert en van alle kanten laat zien.

De gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd ontvangen binnenkort een tasje met hierin o.a. een mini uitvoering van het project. Zo kunnen de kinderen ook thuis met het project meedoen. Voor andere belangstellenden geldt: vindt u het leuk om op deze wijze thuis mee te doen met het project, dat kan! Vraag de kinderdienstleiding.

We hopen er samen met u en de kinderen een mooie tijd van te maken!