ActiviteitenBuurtpastoraatKerkenraad

Pastoraat betekent: naar elkaar omzien.
Zorg dragen voor elkaar. Dat gebeurt buiten de kerk ook, maar daar wordt het niet zo benoemd.

Wie vervult het pastoraat?
Pastoraat komt van pastor, herder. De Goede Herder komt dan al snel in beeld, voor wie ieder schaap telt. In de meeste kerken zijn er ook mensen benoemd om pastoraal actief te zijn. Zo valt pastoraat onder het werk van de predikant en zeker ook onder de taak van de pastorale ouderlingen. Contactpersonen vullen in onze gemeente dat werk aan, en hebben elk een aantal vaste adressen.

Pastoraat als service?
De misplaatste gedachte komt wel eens boven dat pastoraat een service is, waar je al dan niet tevreden mee kan zijn. “Ik zie nooit iemand van de kerk” is dan het verwijt. Soms terecht, soms onterecht.

Wie wil nog pastoraal actief zijn?
Maar wat als er geen mensen meer te vinden zijn die pastoraal ouderling willen worden? Een wijk van 30, 40 adressen onder je hoede krijgen is niet altijd makkelijk. En dan nog vergaderen, activiteiten organiseren, begrafenissen bijwonen, trouwdiensten…

Het lukt ons niet meer om 6 pastorale ouderlingen te vinden. Daarin zijn we niet uniek. Andere gemeentes gingen ons voor. Zij hebben nieuwe wegen gezocht en gevonden om het omzien naar elkaar vorm te geven.

Er moet iets veranderen
Ik vind dat een spannend en nieuw terrein. Momenteel missen er al drie ouderlingen en die mis ik ook echt. Toch ben ik samen met Anneke en Evert Jan in opdracht van de kerkenraad bezig om te kijken hoe een nieuwe structuur eruit kan zien. Wij hebben daarbij uit een naburige plaats een opzet ontvangen, die we voor de Regenboogkerk willen omzetten. Een aantal gemeenteleden denkt met ons mee, maar uiteindelijk willen we de hele gemeente erbij betrekken, want dit is echt wel een grote verandering. U hoort dus binnenkort meer van ons, en als er niet snel iets verandert zal dat helaas wel weer digitaal zijn.

Meer contact
Idealiter krijgen gemeenteleden in de toekomst meer contact met elkaar, niet minder. Want weet u, weet jij altijd welk kerklid drie huizen verderop woont? En dat
die ene mevrouw het geweldig zou vinden als jij eens langs komt? Wat uitbesteed werd aan enkelen, wordt nu een taak van ons allen. Is dat armoe of rijkdom? We gaan het ontdekken….

AMvdW