Vorming & toerusting

Eenzaamheid, wie zal er bij mij blijven?

In de serie Avonden met Zin en Kleur die dit seizoen in Epe georganiseerd worden door de Regenboogkerk, de Grote Kerk, de Martinus geloofsgemeenschap en de Goede Herderkerk, wordt dinsdag 19 maart de vijfde avond gehouden. De avond vindt plaats in de Regenboogkerk, Beekstraat 33, Epe. We starten om 19.30 uur en de inloop is vanaf 19.00 uur.

Als het woord eenzaam valt, denken we al gauw aan oudere alleengaanden. Het is waar, onder ouderen is veel eenzaamheid, onder alleengaanden ook, maar waarschijnlijk weet iedereen wel wat eenzaamheid is. Ook als je op de basisschool zit, tiener bent, een relatie hebt of een gezin kun je je eenzaam voelen.

Hoe komt dat? En hoe komt het dat gewone aardige mensen niet altijd te hulp schieten bij klein of groot leed? Zijn er dingen die je kunt doen of misschien beter kunt laten als je familielid, buur, vriend of kerkgenoot bent? Kan het geloof helpen bij eenzaamheid, zo ja, hoe dan?

Ds. Margriet van der Kooi heeft jarenlang ervaring als geestelijk verzorger in ziekenhuizen en de psychiatrie. Zij werkt tegenwoordig als zielzorger in een centrum voor jongeren met ernstig Niet Aangeboren Hersenletsel.

U wordt van harte uitgenodigd deze boeiende avond bij te wonen. Om de avonden ook volgende jaren weer te kunnen organiseren, vragen we een vrijwillige bijdrage. Dit gebeurt contant.