Overig

Na twee jaar, was er afgelopen woensdag weer een Kerkenpad voor leerlingen van de basisscholen in Epe. Zo’n 60 kinderen bezochten met hun leerkrachten de Regenboogkerk. Na ontvangst en een welkom mochten de kinderen in de kerkzaal de kansel bekijken, een eigen plekje zoeken (mogelijk liggen er nu wat kussentjes op andere plekken in de kerkzaal…) en vertelden we hen iets over de kerkdienst, over de verschillende liturgische kleuren, de doopvont, de dooprol en het bord met de kruisjes, ter nagedachtenis aan de overledenen.

Egbert speelde op het orgel en vertelde over de werking en het geluid van orgelpijpen. Theo vertelde over de diaconie en deelde, geheel in stijl van de diaconie, ook iets uit aan de leerlingen. Net als na een kerkdienst, sloten we af met limonade in de Schatkamer en zwaaiden we de leerlingen weer uit.

Het was erg leuk, om het enthousiasme en de nieuwsgierigheid van de kinderen zo te mogen meemaken!

De jeugdouderlingen