BuurtpastoraatOverig

Hoop nooit opgeven: zesde wijkcoördinator gezocht
Wat zou het fijn zijn om de nieuwe opzet van het wijkpastoraat samen te beginnen. Eén persoon later bij te moeten praten is niet hetzelfde. Daarom nog eens de oproep: wie wil deze taak op zich nemen.

Eén wijk (voorheen: sectie) in het oog houden: nieuwe leden begroeten, overleggen met de contactpersonen die op bezoek gaan en met predikant en ouderling, een activiteit voor de wijk organiseren. We moeten samen nog het wiel uitvinden, maar hebben daar zin in! Dit voorjaar willen we echt van start als team.

U bent geen ouderling of ambtsdrager, zit niet in de kerkenraad, vergadert zo min mogelijk. Plezier in contact met de mensen is belangrijk en de wil om er iets van te maken en zo mee te helpen onderling verbinding te houden als gemeenteleden.

Ik zie uit naar uw en jouw reactie!
AMvdW