Doodgewoon?

Een man op zijn sterfbed, omringd door familie. Een pastoor die plechtig een gebed uitspreekt. En daardoorheen… het geluid van een mattenklopper, want de vrouw die de huishouding bijhield was…