Notulen Kerkenraad 5 mei 2020

Kerkenraadsvergadering 5 mei 2020 Deze vergadering vindt plaats via Microsoft Teams in verband met de coronacrisis.   Appèl nominaal Afwezig: Dineke v.d. Wetering, Wiepk de Jong en Anneke van der Keur. Openingdoor Mirjam Bakker Op deze Bevrijdingsdag leest Mirjam een gedicht voor. Dit gedicht heeft haar jongste dochter gemaakt. De titel is: Vrijheid. De kerkenraad spreekt de waardering uit dat jonge mensen zo betrokken zijn bij dit onderwerp. Fijn dat Mirjam dit gedicht van haar dochter met…

De anderhalve meter kerk

Predikanten en kerkelijk werkers zitten ook in de hogere echelons niet stil om beleid uit te stippelen binnen de coronacrisis. Zo kwam men al op de proppen met ideeën om online avondmaal te vieren (gewoon zelf naar de supermarkt voor een matze en een rode wijn en dan op het goede moment klaarzitten) en een…

Oranje

oranje vierentwintig uren per dag denderen wij door Gods schitterende schepping vanwege onze eeuwige zucht naar meer willen we niets weten van de afbraak van dit unieke goddelijke geschenk maar eens zal ‘t herstel onmogelijk zijn ja, af en toe houden we wel ons even in bij zo’n overduidelijk waarschuwing heel even braaf zijn, weten…

Notulen Kerkenraad 21 apr 2020

Kerkenraadsvergadering 21 april 2020 Deze vergadering vond plaats via Microsoft Teams in verband met de coronacrisis.   Appèl nominaal Afwezig: Wiepk de Jong en Dineke v.d. Wetering. Opening door Ineke Posthouwer Ineke gaat ons eerst voor in gebed. Daarna leest zij een overdenking. Jozua 1 vers 9:  “Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je…

To You concert “Melodie van vrijheid”

Interkerkelijk koor “To You” maakt zich op voor 75 jaar bevrijding van Epe. In verband met de zorgen en maatregelen vanwege het coronavirus is het bijzondere concert dat gepland stond voor 18 april 2020 verplaatst naar vrijdag 23 oktober 2020.  Noteert u deze datum vast in uw agenda? We hopen u dan te ontmoeten om…

Gemeenteproject ‘vier de vrijheid’

Gemeenteproject 2020: ‘Vier de Vrijheid’. Geplande inleverdatum en expositie gaan niet door. Het land zit op slot vanwege de bizarre coronacrisis, zo heel veel dingen zijn stil gevallen. Ook de komende expositie die KIA organiseert is even ‘uit beeld’, en voor hoelang? Hoe indringend allemaal. Als alles op slot zit is ‘vrijheid’ een begrip dat…

Het ‘niet’ van Pasen

Signalen Het ‘niet’ van Pasen Plotseling domineert het woordje NIET mijn leven. Ik wilde het seizoen afsluiten met mijn gespreksgroep, maar dat gaat natuurlijk niet door. Een sectiemiddag bijwonen, mijn collega’s ontmoeten, de SLATH kring leiden, gemeenteleden bezoeken, het mag niet. Ik wil op zondag samen met mijn ouders eten, maar dat doen we maar…