Terug in de tijd

Signalen : terug in de tijd Ooit, lang geleden, besloot een jonge organist in mijn eerste gemeente het wereldrecord orgelspelen te verbeteren. Waarom ik dat na al die jaren vertel? In Coronatijd duiken mensen, bij gebrek aan beter, in het verleden, heb ik de indruk. Ik zie programma’s op televisie die jaren geleden populair waren.…

Avondmaalviering 14 juni

Avondmaalsviering op zondagmorgen 14 juni Op zondagmorgen 14 juni vieren we in de Regenboogkerk het Heilig Avondmaal. Dit avondmaal zal met de huidige coronamaatregelen een ander karakter hebben, want brood en wijn rond laten gaan in een volle kerk zit er helaas niet bij. Het moderamen van de PKN adviseerde gemeenten desalniettemin om avondmaalsvieringen toch…

Notulen Kerkenraad 5 mei 2020

Kerkenraadsvergadering 5 mei 2020 Deze vergadering vindt plaats via Microsoft Teams in verband met de coronacrisis.   Appèl nominaal Afwezig: Dineke v.d. Wetering, Wiepk de Jong en Anneke van der Keur. Openingdoor Mirjam Bakker Op deze Bevrijdingsdag leest Mirjam een gedicht voor. Dit gedicht heeft haar jongste dochter gemaakt. De titel is: Vrijheid. De kerkenraad spreekt de waardering uit dat jonge mensen zo betrokken zijn bij dit onderwerp. Fijn dat Mirjam dit gedicht van haar dochter met…

De anderhalve meter kerk

Predikanten en kerkelijk werkers zitten ook in de hogere echelons niet stil om beleid uit te stippelen binnen de coronacrisis. Zo kwam men al op de proppen met ideeën om online avondmaal te vieren (gewoon zelf naar de supermarkt voor een matze en een rode wijn en dan op het goede moment klaarzitten) en een…

Oranje

oranje vierentwintig uren per dag denderen wij door Gods schitterende schepping vanwege onze eeuwige zucht naar meer willen we niets weten van de afbraak van dit unieke goddelijke geschenk maar eens zal ‘t herstel onmogelijk zijn ja, af en toe houden we wel ons even in bij zo’n overduidelijk waarschuwing heel even braaf zijn, weten…

Notulen Kerkenraad 21 apr 2020

Kerkenraadsvergadering 21 april 2020 Deze vergadering vond plaats via Microsoft Teams in verband met de coronacrisis.   Appèl nominaal Afwezig: Wiepk de Jong en Dineke v.d. Wetering. Opening door Ineke Posthouwer Ineke gaat ons eerst voor in gebed. Daarna leest zij een overdenking. Jozua 1 vers 9:  “Ik gebied je dus: wees vastberaden en standvastig, laat je door niets weerhouden of ontmoedigen, want waar je…