CvK advies bij meerjarenraming

Notitie van het CvK aan de kerkenraad over het gezond houden van de financiële huishouding van onze kerk. Er is momenteel een goede liquiditeitspositie, maar door jarenlange tekorten zijn we toch genoodzaakt om te snijden in de kosten. het voorstel is daarom om de predikantsplek parttime te maken.