zie mijn vriend     

zie mijn vriend en meester
daar staan in het licht
lijdzaam onder bespotting
en verbijst’rend venijn
doodsbleek en zwijgend
tussen valsheid en leugens

in deze diepzwarte nacht
smeulen de vlammen van haat
achterdocht en verraad
die mens daar? ken ik niet
waarachtig nog nooit gezien
ik zweer het bij god

de zon ontwaakt bloedrood,
de haan kraait mij wakker
mijn gevoel stokt en sterft
wij waren heel even samen
de vernederde en d’ontrouwe
de eeuwigheid in een ogen blik

Simon Petrus

Henk Posthouwer