Maria

Maria  boven de heuvel buiten de muren trekken zwarte luchten voor een bloedrode zon in de stilte is de doodsangst, het hijgen van de gebrokene de van God en mens verlatene zijn kreten beroeren de hemel doen spotters lafhartig lachen en treffen de moeder in het hart het zachte snikken van haar die hem eens…

Het verhaal van Carito

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat en dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie kunnen Jongeren die een opleiding volgen begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om…