Activiteiten

De vorige keer hebben we het al gemeld: Op vrijdag 18 juni, woensdag 30 juni, en donderdag 15 juli is er zomerkring in onze tuin in Oene. Een moment van ontmoeting, ruimte om bij te praten, en elkaar te bemoedigen. We eindigen met een korte dagsluiting. We hebben er zin in en…. het gaat altijd door dus niemand hoeft daar over te bellen. Om 20.00u staat de koffie zeker klaar!

Natuurlijk is het wel fijn wanneer je even doorgeeft dat je komt, met een belletje, een e-mailtje of een berichtje naar Carla of Egbert.

We herhalen onze nadenkertjes ook nog weer even:

  • Uitdaging: er zijn vast meer mensen met een grote tuin. Wie nemen er na 15 juli het stokje over? Wat zou het mooi zijn als we de hele zomer door elkaar kunnen ontmoeten! Inmiddels is er al één volgende tuin beschikbaar, nadere informatie volgt !
  • We zijn meer dan een christelijke gezelligheidsclub. Want we zijn bijeen in de naam van Jezus en waar twee of drie dat doen…. Hij is er ook bij op de zomerkring. We zijn dragers van het grote verhaal van God dat nog steeds verder gaat.
  • Diettrich Bonhoeffer schreef: “Christus in het eigen hart is zwakker dan Christus in het woord van de broeder. Christenen ontmoeten elkaar als brengers van de Heilsboodschap”. Hoe belangrijk is de ontmoeting, voor jezelf maar zeker ook voor de ander!
  • Als we onze eigen (geloofs)verhalen delen kunnen we elkaar misschien troosten of bemoedigen. Dan zorgen we voor elkaar en dat is ook een vorm van buurtpastoraat.
  • Als we avondmaal vieren worden we met al onze zintuigen betrokken bij het geheim dat Jezus leeft: we horen en zien, voelen, en ruiken en proeven het brood en de wijn, zijn lichaam en bloed voor ons gegeven.

We ontmoeten u graag!