Activiteiten

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers!!
Graag willen we iedereen, die zich vrijwilliger voelt, van harte UITNODIGEN voor een speciale vrijwilligersbijeenkomst waarin we onze dank willen tonen voor al het werk dat belangeloos in onze REGENBOOGKERK wordt gedaan.

Graag verwelkomen we alle vrijwilligers voor een gezellig samenzijn met koffie/thee en iets lekkers en een lunch met een muzikale omlijsting. We starten na de dienst om 10.30 uur en verwachten om 13.30 uur af te sluiten.

Er is een “speakerscorner” om uw vrijwilligerswerk te promoten en mogelijk vrijwilligers ter werven. Daarom nodigen we ook u uit, die wel vrijwilligerswerk zou willen gaan doen. Laat u informeren naar de mogelijkheden en spreek met diverse vrijwilligers. Er zijn nogal wat vrijwilligersclubs, we noemen in willekeurige volgorde:

bloemendames- heerlijckheid- diaconie- kerkenraad- kerkrentmeesters- kosterparen-organisten- luz-pastorale medewerkers- lopers aktie kerkbalans- kerk op schoot- clubwerk- musical medewerkers- zangers/zangeressen- kerkauto rijders-tuinverzorgers- redactie kerkblad- redactie nieuwsflits- schoonmakers/ schoonmaaksters kerkgebouw- administrateurs- kerkelijkbureau- missionaire beraadsgroep- ZWO- oppas/kinderdienst/tienerdienst- BHV’ers- commissie eredienst- KIA- Beamerteam- Geluidsteam. En alles wat hier niet genoemd is.

Voor de catering is het van belang, dat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, daarom het verzoek u/je op te geven voor zaterdag 6 mei a.s. Dat kan via de lijst in de hal van Gebouw Antenne.

We verwachten u op 15 mei! Meldt u aan! Van Harte Welkom!
College van kerkrentmeesters