Overig

Dagelijks bereiken ons via de media de meest mensonterende beelden over de oorlog en het geweld in Oekraïne. Er zijn zoveel onschuldige slachtoffers. De angst is groot. Miljoenen, vooral vrouwen en kinderen, zijn inmiddels op de vlucht. We realiseren ons dat de mensen in Oekraïne een groot onrecht wordt aangedaan. De kinderen van Oekraïne wordt op deze manier hun toekomst ontnomen. En er is nog zoveel onzekerheid. We weten niet hoeveel geweld er nog gebruikt gaat worden. De oorlog in Oekraïne kan ons ook bang maken voor een groter conflict. Biddend en wakend mogen we ons verzetten tegen al het oorlogsleed. De wereld en de nood die daarin is mag in gebed bij God gebracht worden. Biddend en wakend mogen we onze hoop op vrede gestalte geven.

Daarom organiseren op woensdag 6 april de gezamenlijke kerken van Epe een vredeswake vanwege de oorlog in Oekraïne.
Vanaf 19.00 is de kerk open voor vrije inloop. Er is dan de ruimte om even in de kerk te zijn, stil te zijn, te bidden of een kaarsje te branden. Aansluitend is er om 19.30 uur een liturgisch moment van samenzang, Bijbellezing en gebed.

Iedereen is van harte welkom om een deel of de hele wake aanwezig te zijn.