OverigVacatures

Het kostersteam heeft zijn zorgen uitgesproken over de bezetting nu het de inzet van Judy en Egbert gaat missen. Een rooster samenstellen waarbij de vrijwillige kosters niet elke week een dienst doen, lukt alleen maar als er een uitbreiding komt van 2 of meer personen.

Het gebouw Antenne kent een hoge bezettingsgraad, wat betekent dat praktisch op alle werkdagen er wel activiteiten zijn. En niet alleen in de avonduren maar ook overdag. Voor de exploitatie van het gebouw is dat fijn, maar het betekent wel dat er iedere dag iemand moet zijn.

En wat wordt er dan van een koster verwacht:

  • klaarzetten van ruimten voor vergaderingen, koffie, thee etc.
  • schoonhouden van vloeren en toiletten.
  • En op zondag openen en sluiten kerkzaal, inrichten liturgisch centrum, microfoon, verlichting.
  • En natuurlijk het voorbereiden van koffie en thee voor het koffiedrinken na de dienst.

Omdat iedere persoon zijn eigen kwaliteiten heeft is er binnen het kostersteam als vanzelf ook een soort van taakverdeling gekomen voor wat betreft wat specifieke werkzaamheden.

Heeft u belangstelling?
Neem dan contact op via koster@regenboogkerk.nl