Activiteiten

** Deze avond is geannuleerd, de waardering uiteraard niet. **
Vanwege de aangescherpte maatregelen, zullen we een nieuwe datum zoeken voor de vrijwilligersavond.

Waar zouden we zijn zonder onze vrijwilligers!!

Graag willen we iedereen, die zich vrijwilliger voelt, van harte UITNODIGEN voor een speciale vrijwilligersavond waarin we onze dank willen tonen voor al het werk dat belangeloos in onze REGENBOOGKERK wordt gedaan. Graag verwelkomen we alle vrijwilligers voor een gezellige avond met een hapje en een drankje en een muzikale omlijsting. Echter ook degene, die wel vrijwilligerswerk zou willen gaan doen, nodigen we ook nadrukkelijk uit. Laat u informeren naar de mogelijkheden en spreek met diverse vrijwilligers.

Er zijn nogal wat vrijwilligersclubs, we noemen: (in willekeurige volgorde)
bloemendames- heerlijckheid- diaconie- kerkenraad- kerkrentmeesters- kosterparen-organisten- luz-pastorale medewerkers- lopers aktie kerkbalans- kerk op schoot- clubwerk- musical medewerkers- zangers/zangeressen- kerkauto rijders-tuinverzorgers- redactie kerkblad- redactie nieuwsflits- schoonmakers/ schoonmaaksters kerkgebouw- administrateurs- kerkelijk bureau- missionaire beraadsgroep- ZWO- oppas/kinderdienst/tienerdienst- BHV’ers- commissie eredienst- KIA- Beamerteam- Geluidsteam. En alles wat hier niet genoemd is.

Voor de catering is het van belang, dat we weten op hoeveel personen we kunnen rekenen, daarom het verzoek u/je op te geven. Dat kan via de lijst in de hal van Gebouw Antenne.

We verwachten u op 29 november vanaf 19.00 uur!
Meld u aan! Van harte welkom!

Conform de geldende corona-regels zullen we u op de avond bij binnenkomst vragen naar uw QR-code of een recent negatief testbewijs.

Het College van kerkrentmeesters