Hulp aan straatkinderen in Colombia

Het contact met de tehuizen en kinderen werd door de activiteiten van het project CoCo en de voetbalschool La Naranja Mecánica steeds intenser en zo is het idee ontstaan om de kinderen een stem te geven die een gevoel van saamhorigheid creëert binnen de stichting, de tehuizen en de kinderen in het algemeen.

De straatkinderenkrant ‘Entendámonos’ (‘Begrijp ons!’) wordt gemaakt door een groep van kinderen uit de verschillende tehuizen, gemaakt voor dezelfde doelgroep. De kinderen komen elke zaterdag bij elkaar onder leiding van Maria José Diaz om les krijgen in het schrijven van artikelen, het maken van foto’s, er worden sprekers uitgenodigd en ze gaan op pad om op locatie te interviewen, etc. De ‘verslaggevers’ kiezen hun eigen onderwerpen en bepalen hoe de krant eruit komt te zien. Niet elk kind wil of kan elke week onderdeel zijn van dit project. Door middel van het plaatsen van een bus in de tehuizen heeft elk kind de mogelijkheid om een verhaal of foto in te leveren die gepubliceerd kan worden.

Elke uitgave van de krant bestaat onder andere, uit een inleiding, agenda met activiteiten van de komende maanden, informatie over projecten van de stichting, een strip, interviews, actuele thema’s, een puzzel, etc. Actuele thema’s hebben veelal een educatief karakter, zoals over de rechten van het kind. Na publicatie van een editie ‘Entendámonos’ wordt de inhoud en vormgeving van de krant geëvalueerd. Ook worden met elkaar verbeterpunten vastgesteld voor de volgende editie. Het doel is elk jaar drie kranten te drukken met een oplage van 1000 stuks. Het drukken gebeurt in het tehuis Ciudad Don Bosco door de kinderen zelf. De krant is gratis en wordt door dezelfde journalisten uitgedeeld in de tehuizen. Zij vertellen over hun eigen werk en zorgen er zo voor dat de interesse gewekt wordt bij de kinderen.