Hulp aan straatkinderen in Colombia

Kinderen uit de tehuizen en in de achterstandswijken met voldoende capaciteiten en doorzettingsvermogen, willen na het afronden van het middelbaar onderwijs zelfstandig hun toekomst verder opbouwen (studeren, werken), maar vanwege hun achtergrond zijn hiertoe geen mogelijkheden.

De Stichting Straatkinderen  Medellín biedt kinderen die hebben aangetoond over voldoende interesse en motivatie te beschikken om na het middelbaar onderwijs middels studie en werk uit te groeien tot zelfstandige personen  begeleiding  en de voorzieningen om te studeren en/of werken.

Het project kent de volgende doelen

  • Kinderen (in het laatste jaar van het middelbaar onderwijs) werken een persoonlijk toekomstplan uit op basis van eigen interesse en motivatie.
  • Het bijbrengen van de benodigde sociale en opleidingsvereisten met als doel de voorwaarden te creëren om succesvol te zijn op het vervolgonderwijs en de arbeidsmarkt.
  • Het versterken van de band met de familie (indien aanwezig) met als doel het bevorderen van de bereidheid, versterken of herstellen van (alle) leden binnen de familie om de normen, waarden, rechten en plichten te herstellen, garanderen op affectief en economisch gebied.

De stichting werkt jaren met de kinderen en heeft een goed beeld van de situatie van elk kind. Op basis daarvan kan worden bepaald welke kinderen in aanmerking komen voor het programma.

Na een uitgebreide voorbereiding waarin  is bepaald welke richting het kind op wil zal de stichting de inschrijving voor de opleiding begeleiden. Bij alles wat gedaan moet worden bij het inschrijven voor de opleiding wordt van het kind een hoge mate van zelfstandigheid verwacht.

Tijdens de studie blijft de persoonlijke begeleiding van groot belang. Er is regelmatig contact met de kinderen waarbij de voortgang van de studie en de privésituatie van het kind wordt besproken.

Als het kind aan het werk is staat de deur van de stichting altijd open en kan het kind altijd langskomen voor hulp en persoonlijke begeleiding.