Vorming & toerusting

Big Father (is watching you)
Wij willen hier met elkaar over nadenken. Dit willen we doen door op zondagavond 14 november samen te zingen, te bidden en te luisteren.

Dominee Heslinga uit Vaassen wil ons graag over dit thema aan het denken zetten en het Goede Herderkerk Combo zal de muzikale begeleiding verzorgen.

Wij hopen op uw/jouw komst! De dienst begint om 19.00 uur.

Commissie Bijzondere Diensten