ActiviteitenPasen 2021

Kom in actie!
Er zijn zoveel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.

In de veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus. Hij heeft ons laten zien wat barmhartigheid is: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Zo inspireert Hij ons tot op de dag vandaag. Als ultieme daad van goedheid gaf Hij zijn leven en stond Hij op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen.

In de Veertigdagentijd zet Kerk-in-Actie zeven weken lang elke week een project centraal, dit jaar verbonden onder het thema: Ik ben er voor jou. Elk project past bij een van de zeven werken van barmhartigheid uit Matteüs 25.

De kerkenraad roept u op, van jong tot oud, om mee te doen. Hoe mooi is het om in deze tijd, waarin we elkaar niet fysiek kunnen ontmoeten, meer betrokken bij elkaar te zijn door mee te doen. Jong en oud kan in actie komen, voor mensen ver weg maar zeker ook voor mensen in de buurt. We zamelen geld in voor de doelen van het ZWO en daarnaast zetten we praktische acties op voor mensen in onze eigen leefomgeving.

Naast het meedoen aan de acties is er ook ruimte voor gezamenlijke bezinning. Dat kan door de 40 dagen kalender en/of de vastenactie te volgen. Voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd is er een gezinsboekje verkrijgbaar met materiaal voor elke dag (voorleesverhalen, spelvormen, vragen om over door te praten etc.). Tijdens de erediensten op zondag gedurende de Veertigdagentijd en Pasen zal er aandacht zijn voor het Kerk-in-actie-project en de barmhartigheidsactie’ van de week.

Voor de verschillende activiteiten zijn kosteloos materialen beschikbaar die we graag bij u thuisbezorgen. Gezinsboekje: Levensweg, Spaarpotje ZWO kids, Vastenkaart kids, Materiaal voor Palm Pasenstok, Vastenkaart volwassene, 40 dagentijd kalender, Paasgroetactie gedetineerden en Folders met informatie over ZWO-collecte doelen. Voor alle materialen geldt één per gezin of persoon/kind. In de Nieuwsflits en Antenne vindt u meer informatie.

Zie voor meer informatie: www.protestantsekerk.nl/thema/pasen/