ActiviteitenPasen 2021

Ook dit jaar is er een Paasgroet bezorgd bij onze gemeenteleden van 80 jaar en ouder en bij gemeenteleden die om andere redenen onze aandacht verdienen.
De groet bestond dit jaar uit het tijdschrift: “Elisabeth” aangevuld met de tekst van het lied: “Licht dat ons aanstoot in de morgen” (LB 601 – H. Oosterhuis)
Bekijk en luister hier het hele lied

Gezien de beperkingen vanwege Corona is de groet dit jaar per post verstuurd.

Wij hopen dat deze groet u bemoedigd heeft!
Werkgroep paasattenties Sionskerk, Goede Herderkerk, Grote kerk en Regenboogkerk.

Lied 601 
Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, één voor één, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.
Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Tekst: Huub Oosterhuis