Kunst

In zwart-wit komt GROEI hier nog niet echt uit de verf…

Al wel een spannende aanzet. Gaat u dit detail uit een van de schilderijen straks herkennen? Wanneer u geniet van de nieuwste expositie?
Knap als u het herkent. Een uitdaging!

Kunst In Antenne

Schilderijen: inkijkjes in ‘de ziel van de maker’. Je denkt daar niet altijd aan wanneer je kijkt naar wat er in Antenne hangt. Nu hangen daar nog de schilderijen van Sita de Winter. Hoe vindt u ze? U zegt vast: de kleuren zijn heel mooi, het onderwerp is interessant. Ga eens door: “Waarom is dat mooi of interessant?” Wordt het dan wat lastiger? Dan duik je in het schilderij, in wat het je wil zeggen. Toch eens doen! Schilderijen hebben ons wat te vertellen.

Tijd voor GROEI

Het voorjaar is in zicht. Tijd voor GROEI. Het thema van de komende expositie. Een aantal gemeenteleden hebben op drie schildermiddagen bij Cees en Nelly van Brugge geprobeerd dit onderwerp in beeld te brengen. Dineke van de Wetering, een van de deelnemers, brengt het thema GROEI als volgt onder woorden:
“Groei is een dynamisch gebeuren! Het boven komen van de eerste sneeuwklokjes. De boom die ontstaan is uit één enkele kastanje. Het zien opgroeien van kinderen of kleinkinderen. Ook mensen kunnen groeien. Psalm 92 zegt: “De rechtvaardigen groeien op als een palm, als een ceder van de Libanon groeien ze op. Ook in de ouderdom blijven ze krachtig en fris”. In het Nieuwe Testament is de verbinding met Jezus van levensbelang. Hij is de ware wijnstok, wij zijn de ranken. Wat is er nodig voor groei? Licht, lucht, voedsel… Onderwijs, liefde en zegen…. Mensen mogen geestelijk groeien door de Heilige Geest. Nu Pasen nadert beseffen we ook dat groei het geheim Gods is. Zelfs door de dood heen wekt hij nieuw leven”.

Poëtisch besluit Dineke: “Buiten viel sneeuw, het was bitter koud, maar binnen begon er iets te groeien en te bloeien. Dat mag dit voorjaar de muren van Antenne sieren!”

Weer veel inspiratie in Antenne.

Namens KIA,
Wim G.