Kunst

De laatste expositie weken zijn ingegaan!

Een kerkzaal vol belangstellenden, enthousiaste mensen die wilden horen en zien wat de expositie ‘Muziek in Beeld’ te bieden had. Willem Veldkamp vertelde vol passie over zijn muziekcompositie en de fotobeelden die later werden geprojecteerd waren indrukwekkend. Wat een geslaagde opening van KIA’s lopende expositie in gebouw Antenne.

Nog maar een aantal weken en dan is het voorbij.

De fraaie foto’s gaan van de muren, de te beluisteren muziek verstomd…. Daarom wil KIA nog u allen uitnodigen om deze expositie te gaan beleven. Na de preek een kop koffie met muziek en beeld, nog eens wat anders dan een plakje kruidkoek…DOEN !!

De volgende ‘expositie’ staat op stapel, een prachtige ‘kerstsfeer’. Na de jaarwisseling komen er de mooiste werken van Sita de Winter te hangen.