ZWO voor Moldavië

Epese kerken in actie

Jaarlijks kiezen  de ZWO commissies van de Grote Kerk, de Goede Herderkerk en de Regenboogkerk een project waaraan men financiële steun verleent. Hieraan wordt bekendheid gegeven door maandelijkse stukjes in de kerkbladen, het uitreiken van een projectfolder en vele acties.

Voor dit project wordt een aantal verkopen georganiseerd: oliebollen, herfstbloemstukken, de speculaas- en appeltaartactie, kerstmarkt, gereedschappenmarkt en plantenmarkt. Vrijwilligers van de kerken plukken appels en peren, en dat brengt een behoorlijk bedrag op. De aldus verkregen bedragen zorgen, met de opbrengsten van de collectes, dat een project weer een jaar kan draaien. Hiervoor zijn we volledig afhankelijk van de medewerking, ook financieel, van onze gemeenteleden. Alvast hartelijk dank hiervoor.

Het leven van kinderen in Moldavië

Door de grote werkloosheid vertrekken veel mensen uit Moldavië naar het buitenland om daar te werken. Naar schatting leeft bijna de helft van de beroepsbevolking in het buitenland, ze werken in Rusland, Roemenië of in landen van de Europese Unie. Hun kinderen laten ze achter onder de hoede van grootouders of andere familieleden. Er zijn veel huishoudens waar het oudste kind verantwoordelijk is voor de zorg van de jongere kinderen. Ouders die wel in Moldavië blijven, zoeken vaak hun toevlucht in de alcohol. Gezinnen vallen uit elkaar en vaak is er sprake van geweld en mishandeling. Duizenden kinderen in Moldavië groeien op in een onveilige situatie, zonder de stabiele liefde en aandacht van een volwassene. Zij hebben recht op voedsel, onderwijs en zorg, maar krijgen niet wat ze nodig hebben.

Youth for Christ in Moldavië

Sinds 2004 is Youth For Christ  in Moldavië actief om samen met de plaatselijke kerken  kinderen op te vangen in dagcentra. Kerken leveren de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor dat vrijwilligers getraind worden en dat er een goed educatief programma ligt om mee te werken. Steeds vaker ontplooien de kerken, met steun van Youth for Christ, ook initiatieven voor andere groepen zoals mensen met een handicap of ziekte, alleenstaande moeders, ouderen en minderheden.

Op dit moment zijn er 42 dagcentra voor kinderen, verspreid over heel Moldavië, waar 600 kinderen opgevangen worden. De dagcentra zijn 3 tot 5 keer per week na schooltijd open. In de centra komen per dag zo’n 20 tot 40 kinderen tussen 6 en 15 jaar. Zij krijgen een warme maaltijd en kunnen meedoen aan allerlei activiteiten.

Over Moldavië

De Republiek Moldavië is een Christelijk ( Oosters Orthodox) land dat officieel is ontstaan in 1991 na de val van de Sovjet-Unie. Het Roemeens werd de officiële landstaal en het Cyrillische alfabet werd vervangen door het Latijnse schrift. Het ligt tussen Roemenië en Oekraïne. Moldavië is één van de armste landen in Europa. Het overgrote deel van de bevolking van Moldavië bestaat uit Roemenen, maar er zijn Oekraïense en Russische minderheden.

Moldavië is iets kleiner dan Nederland; er wonen ongeveer 3,5 miljoen mensen. De hoofdstad is Chisinau. Het land heeft een hoge buitenlandse staatsschuld. Zeker 20% van de Moldaviërs leeft in armoede. Veel mensen verbouwen hun eigen groenten en houden wat bijen of kippen en een varken. Landbouw, vooral wijnbouw, is de belangrijkste inkomstenbron van het land. Moldavië is een echt wijnland met veel wijngaarden.

Er zijn veel glooiende heuvels en een prettig klimaat, goed voor de wijnbouw. Maar de wijnhandel is ingestort doordat Rusland steeds minder wijn uit Moldavië importeert. Rusland wil de wijn van Moldavië niet meer kopen, omdat Moldavië in 2014 een associatieverdrag met de Europese Unie heeft gesloten.