Hulp aan kinderen in Moldavië

Svetlana is vrijwilligster bij het kinderdagcentrum in Borceag, een van de tweeënveertig kinderdagcentra die Kerk in Actie in Moldavië ondersteunt. Plaatselijke kerken vangen in deze centra kinderen op die overdag aan hun lot overgelaten worden. De ouders van Liuda bijvoorbeeld vertrekken ‘s ochtends voor dag en dauw om voor een paar euro bij een boer te werken. Samen met haar twee broertjes moet Liuda maar zien hoe ze de dag doorkomt.

Veel ouders zijn zelfs voor langere tijd buiten beeld. “Zij vertrekken naar de grote stad of naar het buitenland”, legt Svetlana uit, “ze laten hun kinderen achter bij familie of vrienden. Maar die kunnen deze extra monden vaak niet voeden.” En zijn de ouders nog wel in beeld, dan spelen thuis vaak problemen, zoals huiselijk geweld en alcoholmisbruik.

In Borceag vangt de kerk vijftig kinderen op, in heel Moldavië krijgen honderden kinderen aandacht en liefde in dit soort kinderdagcentra. Vrijwilligers zorgen bijvoorbeeld voor een gezonde maaltijd en warme dekens. Ook krijgen kinderen na school huiswerkbegeleiding en zingen en bidden ze met elkaar. “Soms lukt het met ouders in gesprek te gaan en relaties binnen een gezin te herstellen”, aldus Svetlana.

In 2015 verslechterde de situatie voor veel kwetsbare gezinnen, kinderen en ouderen in Moldavië. Het land is vrijwel failliet, er is geen geld voor sociale zorg, onderwijs en gezondheidszorg. De lasten komen vooral op de schouders van de zwaksten terecht.

De kerken zijn vaak kleine gemeenten, met gemeenteleden die zelf amper iets te besteden hebben. De vrijwilligers staan heel dicht bij gezinnen in nood. Dankzij de samenwerking met scholen en gemeentelijke sociale diensten kunnen ze de meest schrijnende situaties helpen verlichten