Hulp aan kinderen in Moldavië

Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië

Er is veel corruptie in Moldavië, maar Youth for Christ heeft zelf weinig met corrupte ambtenaren te maken. Met hun sociaal werk neemt Youth for Christ de overheid werk uit handen. Vaak heeft men hierbij de hulp van de burgemeester.

Het sociale werk van Youth for Christ zit vooral in de kinderprojecten in arme dorpen. Scholen sluiten meestal kort na de middag. Teams van plaatselijke kerken vangen de kinderen op en bieden een maaltijd aan. Daarna houden ze een bijbelvertelling, helpen hen met huiswerk en doen een spel. Rond een uur of vier gaan de kinderen naar huis.

De kosten voor de maaltijd worden vergoed door Youth for Christ. Daarvoor krijgt de organisatie ook geld uit Nederland, o.a. van Kerk in Actie.

De kerken zelf zijn de ‘eigenaren’ van deze projecten. Zij zorgen voor de ruimte en de materialen. Youth for Christ stimuleert hen om dorpelingen in het buitenland aan te schrijven voor fondsen. Vaak lukt dat ook wel. Van bedrijven komt er weinig. Er bestaat in Moldavië geen cultuur van geven.

De vrijwilligers krijgen training van Youth for Christ. Dat is een moeilijk punt, vrijwilligerswerk is in Moldavië zeer ongebruikelijk. Het is dan ook heel moeilijk om teams te vormen. Daarnaast zijn de mensen slecht opgeleid.

Toch is er ook iets positiefs te melden. Bij sommige kinderen is de spiraal van armoede doorbroken. Het is al winst als men kinderen kan helpen hun school af maken. Of door te laten zien dat een leven zonder alcohol mogelijk is. Maar om zoiets te bereiken, moet men de kinderen wel een jaar of vier kunnen begeleiden.

Inmiddels zijn er vrijwilligers die zelf ooit als kind in projecten meedraaiden. Dat is heel stimulerend. Er zijn ook kerken die door deze projecten vernieuwd zijn. Eerst waren de kinderen van de dominee de enige jongeren in de kerk. Door deze projecten wordt zelfs clubwerk mogelijk. Dat geeft een heel andere sfeer in een gemeente.