Hulp aan straatkinderen in Colombia

Duizenden kinderen in de Colombiaanse stad Medellín groeien op in krottenwijken. Hun dagelijks leven wordt getekend door armoede, geweld, verslavingen of drugsoverlast. Veel kinderen leven op straat en dreigen in de criminaliteit te belanden. Dankzij Stichting Straatkinderen Medellín, partner van Kerk in Actie kunnen Jongeren die een opleiding volgen begeleiding krijgen. Spelenderwijs leren kinderen om zich in te zetten, zich aan regels te houden, te communiceren en conflicten op te lossen. Zo krijgen ze meer vertrouwen in zichzelf en in anderen.

Straatkinderenkrant

Een van de activiteiten van de Stichting Medellín is de straatkinderenkrant waar Carito aan heeft deelgenomen.

Carito is de tweede van vijf kinderen. In de praktijk zou je haar als oudste kunnen beschouwen, omdat ze op haar elfde jaar de taken van haar moeder Donaira in huis overnam. Carito komt uit de wijk Santo Domingo. Al op jonge leeftijd experimenteerde ze met drugs. Als 15-jarige kwam ze terecht in het tehuis Miraflores, waar ze weer tot zichzelf kwam.

Toen ze zich daarna aanmeldde bij de straatkinderenkrant Entendámonos, leerde ze een heel andere kant van zichzelf kennen. Ze hield met veel plezier interviews en schreef een strip die vol met grappen zat. Ze toonde altijd enthousiasme en deed flink haar best. Haar verhalen kenmerkten zich door intelligente conclusies.

Op 16-jarige leeftijd verliet Carito het tehuis weer. Ze bleef wel betrokken bij Entendámonos. De situatie thuis blijft moeilijk. Haar moeder werkt zes dagen per week buitenshuis als schoonmaakster. Haar salaris is niet genoeg om vijf kinderen van te kunnen onderhouden. Daarom besloot Carito te gaan werken als schoonmaakster in een groot bedrijf. Ze moest nachtdiensten draaien van 6 uur ’s avonds tot 6 uur ’s morgens. Doordat haar werk niet te combineren was met andere activiteiten, heeft ze de middelbare school zonder diploma verlaten.

Carito is een vechtster, altijd enthousiast, bezorgd om haar broers en zussen. Inmiddels is ze 19 jaar. Ze werkt nog steeds als schoonmaakster in de nachtdiensten, maar ze is trots dat het in huis aan niets ontbreekt.

De projectleider van Entendámonos houdt nog contact met haar en gebruikt haar ook als voorbeeld voor andere kinderen om te laten zien hoe belangrijk het is om sterk te zijn.