Vorming & toerusting

Witte Donderdag 9 april

19.30 uur vanuit de Grote Kerk, met voorganger ds. Jelbert Versteeg

In deze viering is gelegenheid om thuis in een alternatieve vorm het Avondmaal mee te vieren.

Wie mee wil doen: zet dan van te voren alvast voor jezelf klaar:

 • een stukje brood en
 • een beker water
 • te bekijken of te luisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1005

  Goede Vrijdag 10 april

  19.30 uur vanuit de Regenboogkerk, met voorganger ds. Dineke van de Wetering

  te bekijken via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1921-Regenboogkerk

  te beluisteren via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21336

  Stille Zaterdag 11 april

  19.30 uur vanuit de Grote Kerk, met voorganger ds. Roberto Buijs

  te bekijken of te luisteren via https://kerkdienstgemist.nl/stations/1005