Nieuws

Beste (aspirant) plukkers,

Het is alweer een hele tijd geleden dat we iets van elkaar hebben gehoord. Hopelijk zijn jullie de corona periode goed doorgekomen en is iedereen gevaccineerd en gezond.

De vorige week heb ik een gesprek gehad met Arnold Bosgoed, ‘onze’ fruitkweker in Welsum. Uit dit gesprek bleek dat de fruitoogst naar verwachting ca 3 wk later begint dan andere jaren. Oorzaak hiervan is het koude voorjaar, waardoor de groei wat is achtergebleven. De opbrengsten lijken echter wel goed te worden.

Zo hij het nu inschat zal de pluk 13 of 20 september beginnen. Dus tot die tijd kunnen we volop vakantie houden of andere werkzaamheden doen. Zodra ik de definitieve datum weet zal ik iedereen informeren.

Vooreerst wens ik iedereen een fijne zomer toe,
De ZWO-commissies

Ps. Als jullie nog nieuwe plukkers weten, deze zijn altijd welkom!