Vorming & toerusting

Avondmaalsviering op zondagmorgen 14 juni

Op zondagmorgen 14 juni vieren we in de Regenboogkerk het Heilig Avondmaal. Dit avondmaal zal met de huidige coronamaatregelen een ander karakter hebben, want brood en wijn rond laten gaan in een volle kerk zit er helaas niet bij. Het moderamen van de PKN adviseerde gemeenten desalniettemin om avondmaalsvieringen toch te laten doorgaan, omdat binnen een kerk het avondmaal nu eenmaal onmisbaar is: op die wijze wil Christus de gemeente laten delen in Zijn nabijheid en Zijn offer voor ons.

Maar we gaan geen gemeenschappelijkheid ‘nadoen’ die we niet kunnen waarmaken. Van collega’s begreep ik het ongemak van online-avondmaalsvieringen waarbij de mensen thuis vanachter hun webcam gezamenlijk meevieren: iedereen kwam in een klein venster in beeld, wachtend op het moment om te eten en te drinken. Dat had iets van toneelstuk, was de reactie van velen. En is de kern van een sacrament juist dat het niét thuis zelfstandig te doen is, maar plaatsvindt binnen geloofsgemeenschap?

Daarom vieren we het eigenlijke avondmaal die zondag in de eerste plaats met de aanwezigen in de kerk. Dit zal een kleine groep zijn. Vanuit huis kunt u op twee manieren meevieren: u bent al deelgenoot van de gemeenschap en het sacrament door het te zien en te ervaren, ook al nuttigt u op dat moment geen brood en wijn. Daarnaast kunt u en uw gezin zelf met brood en wijn (of druivensap) tegelijkertijd meevieren, wanneer de verbondenheid met Christus en de gemeenschap voor u daardoor reëler wordt. Dit is geen harde eis, en we gaan zoals eerder gezegd niet aan u vragen of u zichzelf via Zoom of Microsoft Teams of andere videovergaderprogramma’s in beeld wil brengen. Bovengenoemde oplossing is engszins gemankeerd, ik geef het grif toe, en is daarom ook te zien als noodoplossing in gemankeerde tijden. Desalniettemin lijkt het me zinvol om het avondmaal te blijven vieren. Temeer ook omdat we de laatste maanden al zoveel andere kerkelijke zaken moeten missen.

S.H. Muller