Hulp aan straatkinderen in Colombia

Het is traditie aan het eind van het jaar het ‘jaarlijks uitje’ te organiseren. De kinderen die deelnemen aan de projecten worden geselecteerd op basis van structurele deelname aan de projecten. Goed gedrag in het tehuis, het volgen van de lessen op school en een positieve bijdrage tijdens de activiteiten zijn minstens zo belangrijk om het jaarlijkse uitje te ‘verdienen. In de beginjaren bestond het ‘uitje’ uit een reis naar o.a. de hoofdstad Bogota en de kustplaats Cartagena. De laatste jaren heeft de stichting gekozen voor een evenement in de wijk Bello Oriente een zgn. afsluitdag.  Op deze dag worden de finales gespeeld van het interne voetbaltoernooi, geeft de  muziekgroep Sararé een presentatie voor alle kinderen, medewerkers en bewoners van de wijk en worden allerlei recreatie activiteiten gehouden. Het voordeel van de afsluitdag in de eigen stad is dat nu bewoners van de wijken, waar de kinderen wonen komen kijken. Om deze dag mede te financieren verkopen de kinderen loten.