Afsluitdag

Het is traditie aan het eind van het jaar het ‘jaarlijks uitje’ te organiseren. De kinderen die deelnemen aan de projecten worden geselecteerd op basis van structurele deelname aan de projecten. Goed gedrag in het tehuis, het volgen van de lessen op school en een positieve bijdrage tijdens de activiteiten zijn minstens zo belangrijk om…