PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Kerkstructuur Kerkstructuur

De gemeente heeft 1.5 predikantsplaats. Er is één kerkenraad waarvan de omvang met opzet overzichtelijk is gelaten.
Hij heeft namelijk een zogeheten werkgroepenstructuur: de verschillende beraadsgroepen (werkvelden) worden vertegenwoordigd door een of enkele ambtsdragers.
Het werkveld pastoraat door de 6 sectieouderlingen.
De werkvelden diaconaat en beheer door het kerkordelijke minimumaantal van 3 diakenen resp. 2 ouderling-kerkrentmeesters, het werkveld Jeugd door de jeugdouderling, de werkvelden oecumene, zending, werelddiaconaat en evangelisatie door de missionair ouderling. Met de ouderling-voorzitter, scriba, notuliste en een predikant komen we dan op een aantal van 17 kerkenraadsleden.


Het uitvoerend werk op de diverse werkvelden is toevertrouwd aan beraadsgroepen. Aan de beraadsgroepen zijn allerlei werkgroepen verbonden.

 

 
Diaconale Beraadsgroep Diaconale Beraadsgroep

In de diaconievergaderingen komen de diakenen elke laatste woensdag van de maand bijeen om 19.45 uur. Er worden zaken besproken over de zorg van de kerk voor mensen dichtbij en ver weg, die financieel of anders in de knel zijn gekomen, om zo het omzien naar elkaar tot uitdrukking te brengen.

 
Beraadsgroep Financiën en Beheer Beraadsgroep Financiën en Beheer

Taakomschrijvingen College van Kerkrentmeesters.
In de nieuwe kerkorde van de PKN staat beschreven, dat de materiële zaken binnen de PKN-kerk geacht worden te behoren tot de taken van het College van Kerkrentmeesters.

lees meer »
 
Organisten Organisten

Binnen de Regenboogkerk zijn 4 vaste organisten, welke om en om de kerkdienst begeleiden. De 4 organisten zijn: Mart Lookman, Egbert Dijkgraaf, Jan v. Garderen en Willem Veldkamp.

lees meer »
 
Orgel Orgel

In 1971 werd het huidige kerkorgel opgeleverd. Het is gebouwd door de firma B. Koch en de bekende organist Simon C. Jansen fungeerde als adviseur. Voor de bouw van het orgel was een kleine Fl. 70.000 nodig.

lees meer »
 
Eredienst en Liturgie Eredienst en Liturgie

In de eredienst beleven we het hart van het gemeente zijn. Hier komen we samen om God de eer te geven die Hem toekomt, ons leven af te stemmen op zijn woord en wat ons raakt in gebed met Hem te delen.

lees meer »
 
Op vakantie in Epe Op vakantie in Epe

Welkom in de Regenboogkerk!

lees meer »
 
Gebouwen Gebouwen

De Regenboogkerk beschikt over een kerkgebouw met bijgebouwen (gebouw “Antenne”) die in 2001 grondig onder handen zijn genomen en gemoderniseerd. Een verbouwing waaraan, onder deskundige leiding, veel gemeenteleden hun steentje hebben bijgedragen. Naast het kerkgebouw beschikt de Regenboogkerk over twee pastorieën en een kosterswoning in eigendom.

lees meer »
 
Geschiedenis Geschiedenis

Veelkleurig als de regenboog

Met de keuze voor deze naam hebben we verschillende dingen willen uitdrukken. Allereerst dat we ons ook als gemeente opgenomen weten in het verbond dat God in Noach sloot met de mensen en met al wat leeft op aarde. Als teken daarvan is er Zijn boog in de wolken, teken van Zijn liefde en trouw.

lees meer »
 
 

Exspecto
datum en tijdstip 19-01-2019 om 18.30 uur
meer details

Ochtenddienst
datum en tijdstip 20-01-2019 om 19.00 uur
meer details

Clubben
datum en tijdstip 20-01-2019 om na de ochtenddienst
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.