PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Geloven doet (geen) goed (2) Geloven doet (geen) goed (2)

Stuurloos. Dat woord dook op in de krant. Een maatschappij zonder godsdienst en ideologie is stuurloos. Het lijkt in ogen van velen juist zo ideaal: een neutrale staat. Een samenleving waarin iedereen gelijk is en voor iedereen hetzelfde geldt. Geen religieuze invloed op het openbare leven. De vorige keer heb ik iets verteld van de gedachten van Rowan Williams, aartsbisschop in de Anglicaanse kerk. Hij beweert juist het tegendeel: de geheel eigen bijdragen vanuit de diverse godsdiensten zijn heel goed voor de maatschappij. Waarom? Wie gelooft ontleent zijn principes aan een basis die anderen zo niet hebben. Zeker, je kunt zo’n basis wel veronderstellen, mensenrechten bijvoorbeeld, of gezond verstand. Maar wie kan werkelijk zeggen wat dat inhoudt, dat berust hooguit op broze menselijke overeenkomsten. De geschiedenis leert dat de algemene opinie, als je haar goed weet te bespelen, zich opeens tegen bepaalde groepen mensen kan gaan keren, zodat de rechten voor hen niet meer gelden..

Dit is anders bij mensen die in God geloven: door hun geloof kunnen zij volkomen belangeloos hun stem laten horen. Er is geen geheime agenda, er is geen eigen belang, want gelovigen weten zich afhankelijk van God. Dat maakt hen tot vrije mensen, zoals Jezus vrijmoedig voor Pilatus stond. Geen wapens, geen verbaal geweld, hij heeft het niet nodig. Wie Hem volgt, mag net als Hij zijn leven geworteld weten in het Koninkrijk van God. De relatie met de opgestane Heer en de gaven van de Geest is alles wat wij voor nu nodig hebben. Dat bepaalt ook de relatie waarin wij tot anderen staan en tot de wereld. Wij kunnen daaraan bijdragen zonder er zelf beter van te willen worden.

De vraag is of wij dat ook doen. Vaak laten we als gelovigen onze stem alleen horen om rechten op te eisen. In het meest kwalijke geval proberen we onzeovertuigingen aan anderen op te leggen. Dat is niet de deelname aan de samenlevng die Williams voor ogen staat. Hij is ervan overtuigd dat uit geloven in God een andere kijk op de mens voortvloeit. Zo zijn er voor God geen tweederangsmensen, zijn liefde gaat uit naar allen, dan zijn alle mensen ook menselijke hulp waard en moeten zij ruimte krijgen om te leven, ook de zwaksten, ook de minst interessante. Gerechtigheid wortelt dus in de relatie tussen een mens en God. Ook economie en zorg voor de aarde krijgen vanuit dat geloof vorm, zodat ook op die terreinen gelovigen een zinvolle inbreng in het debat kunnen hebben.

Is het een utopie, een droom en niet meer, zo’n samenleving waarin men bereid is naar elkaar te luisteren. Waarin men ontdekt heeft dat neutraliteit armoedig is en oppervlakkig maakt, omdat er geen diepere waarden achter zitten. Komt er iemand die die samenleving voor zijn eigen belangen wil gebruiken, politiek of economisch,dan heeft men geen weerwoord. Geloof heeft dat wel! Ik vond het heel boeiend om zo eens naar ons geloof te kijken en me te realiseren: het is veel meer dan een privé overtuiging, het is een manier van leven, midden in de wereld! Als de godsdiensten zich zo zouden opstellen en de samenleving dat zou onderkennen en hen uit zou nodigen voor het gesprek, dan zouden we allemaal ontdekken: dit kan helemaal geen kwaad. En misschien komt er zelfs een dag dat men zegt: dit doet goed!

A.M. van de Wetering

terug
 
 

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

ZWO
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.30 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.