PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Geloven doet (geen) goed (1) Geloven doet (geen) goed (1)

Geloven doet (geen) goed (1)
Wil het leven leefbaar worden, dan moet religie teruggedrongen worden tot achter de voordeur. Dat is de boodschap van een briefschrijver, die in de Stentor verwees naar besmettelijke ziekten. Die zijn door maatregelen grotendeels
uitgebannen, zodat veel ellende is voorkomen. Religie als gevaar voor een gezonde samenleving? Recent onderzoek geeft aan dat meer dan de helft van de
Nederlanders met die gedachte instemt (Dagblad TROUW). En dat was nog voor de aanslagen in Parijs.

Doe ik de bijbel open dan ontdek ik dat het volk Israël van God opdracht krijgt de
samenleving rechtvaardig in te richten. Armoede mag niet voorkomen onder
broeders, vraag geen rente, scheld schulden kwijt. Wees, weduwe en vreemdeling -altijd en overal de zwakkeren- genieten een bijzondere bescherming. Oorlogen mogen alleen gevoerd worden als het leven op het spel staat en zodra Israël dat vergeet en mee wil doen op het wereldtoneel, trekt God zich terug en laat zich niet voor het nationalistische karretje spannen.
Jezus, in dat land geboren, één met zijn volk, scherpt de woorden van de Thora
aan: heb je vijanden lief. Slaat iemand je, keer hem ook de ander wang toe. Zorg
voor de armen, en ga daar niet prat op. Nooit is Hij scherper dan wanneer zijn
landgenoten de mens uit het oog verliezen in al hun vroomheid. Wanneer Hem dit het leven kost, is hij duidelijk: zijn Rijk is niet van deze wereld en komt niet met wapengekletter tot stand. Zijn volgelingen, die inmiddels wereldwijd te vinden zijn, hebben in de loop der eeuwen veel gedaan aan ziekenzorg, scholing en armoedebestrijding. Een keiharde wereld kreeg langzaam een menselijker gezicht. De waarde van het individu kreeg vanuit het geloof gestalte.
Zijn er dan geen andere verhalen te vertellen. Zeker. Steeds opnieuw zijn
christenen, om maar bij onszelf te blijven, de mist in gegaan. Rowan Williams
schrijft in zijn boek ‘Geloof in de publieke ruimte’: ‘De kerk gaat op geen enkele
manier beweren dat zij hier consequent naar leeft, want haar falen is maar al te
duidelijk door de eeuwen heen gebleken’.

In deze weken verdiep ik mij met mensen uit diverse kerken opnieuw in het leven van Dietrich Bonhoeffer. Ik vond het verbijsterend om te ontdekken hoe veel Duitse Christenen in die jaren Hitler en zijn denkbeelden omarmden en zich met hem tegen de Joden keerden. De Bergrede werd zelfs herschreven, want zij was niet heldhaftig genoeg! Zalig de kameraden… dat klonk beter.
Eigenlijk zouden we allemaal het boek van Rowan Williams gelezen moeten
hebben, maar het heeft 400 bladzijden en is niet altijd zo makkelijk. Zijn boodschap is echter helder: geloof moet juist niet achter de voordeur
verdwijnen! Valt geloven weg uit de samenleving, dan zal over alles onderhandeld moeten worden, en dikwijls zal dan de doorslag geven wat het meest nut heeft en winst oplevert. Juist mensen die in God geloven, die zich geroepen weten door die God dienend in de wereld te leven, kunnen met hun inbreng heilzame correcties aanbrengen.
Ik beloof u de komende weken het boek nog eens goed te lezen en u op de
hoogte te houden.
AMvdW

terug
 
 

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

ZWO
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.30 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.