PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Kerk in Actie - evaluatierapport “Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar (Birma)” Kerk in Actie - evaluatierapport “Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar (Birma)”

Van Kerk in Actie ontvingen wij een evaluatierapport van hun project  “Eigen inkomsten voor gehandicapten in Myanmar (Birma)”, het voorgaande project van de gezamenlijke ZWO commissies.
 
Samenvatting uit het rapport:
Het project was erop gericht, over een periode van twee jaar een verbetering te bewerkstellingen in de inkomenssituatie van 300 mensen met een handicap, door hen alternatieve manieren van inkomstenverwerving aan te reiken. Samen met betere gezondheidszorg en actieve deelname op de arbeidsmarkt (eventueel samen met andere leden van het gezin) moest dit leiden tot een verbeterde positie in de samenleving.
Als we kijken naar de effectiviteit van dit project, kunnen we zeggen dat de doelstelling bijna gehaald is. Mensen met een handicap en/of hun gezinsleden hebben ondersteuning gekregen bij het aanleren van nieuwe beroepsvaardigheden. Zo waren er opleidingen in mandenvlechten, bezems binden, het repareren van elektronische apparatuur, naaien, een kappersopleiding, borduren en handwerken, houtbewerking e.a. Ook zijn er praktische trainingen gegeven in het houden van varkens. Bij het tot stand komen van dit rapport kunnen we melden dat 150 mensen in diverse doelgebieden een microkrediet hebben ontvangen en daarmee een eigen vorm van inkomstenverwerving hebben gerealiseerd of verder uitgebreid.
Enkele voorbeelden: Een gehandicapte vrouw in het dorpje Tha Latt Khwar stelt  “hoewel ik gehandicapt ben, kan ik met één hand de schaar hanteren en naai- en verstelwerk doen. Met de naaimachine die ik dankzij een microkrediet heb kunnen aanschaffen, ben ik in staat om jurken te maken voor mijn klanten in het dorp.”

Een vader uit A Su Gyi vertelt dat zijn moeder hem altijd placht te voeden omdat hij dat zelf niet kon.
Maar dankzij fysiotherapeutische oefeningen is hij tegenwoordig in staat om zelfstandig te eten, ook al knoeit hij daarbij nog wel een beetje. Maar de fysiotherapeut zegt dat het steeds beter gaat.
Een man uit het dorp Paline, die een lening heeft gekregen om een zaak te beginnen, vertelt dat ‘dankzij dit project de visie van mijn buren en zelfs van de hele gemeenschap op mensen met een handicap volledig veranderd is.
De doelmatigheid van het project  varieert van gemiddeld tot zeer hoog. TLMM, heeft bewezen in staat te zijn om op deskundige wijze in te spelen op de belangrijkste behoeften van de meer kwetsbare gezinnen van mensen met een handicap, daarbij gebruik makend van de ervaringen en geleerde lessen van eerdere projecten in verschillende regio’s van het land.
Er zijn ook leerpunten. Zo is veefokkerij als bron van inkomsten zeer gewild, in de meer stedelijke omgeving gevolgd door kleine handelsondernemingen. Uit de evaluaties blijkt dat veel van de betrokkenen nog niet veel kaas gegeten hebben van het maken van een goede kosten/baten analyse.
Dat neemt niet weg dat er zichtbare resultaten geboekt zijn, in het bijzonder door een toename in sociale cohesie, vertrouwen en vriendschap onder mensen met een handicap en een duidelijke reductie van sociale spanningen en stigma’s die op mensen met een handicap drukken.
Bovendien is er toegenomen bewustzijn en kennis van de waarde van goede lichaamsverzorging en persoonlijke hygiëne, en er is meer toegang tot financiële hulpbronnen en tot vakopleidingen. TLMM werkt op nationaal niveau nauw samen met de onlangs opgerichte Nationale Raad voor Mensen met een Handicap in Myanmar, waarvan de leden in een openbare verkiezing door mensen met een handicap gekozen zijn. Samen willen ze proberen om het regeringsbeleid ten aanzien van mensen met een handicap krachtig te beïnvloeden en toe te werken naar een uiteindelijk wetsvoorstel voor een nationale wet waarin de rechten van mensen met een handicap zijn vastgelegd en een snelle behandeling en goedkeuring van dit wetsvoorstel in het parlement
Mede dankzij uw steun zijn de economische leefomstandigheden en de sociale weerbaarheid van een aantal betrokkenen sterk verbeterd. Waarvoor nogmaals onze hartelijke dank.
 
Namens de ZWO commissie Grote Kerk,
Nettie Jonker
 

terug
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
meer details

Clubben
datum en tijdstip 16-12-2018 om na de ochtenddienst
meer details

De Heerlijckheid
datum en tijdstip 17-12-2018 om 18.00 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.