PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Vrede op aarde Vrede op aarde


Mag ik een weddenschap met u afsluiten? Onze Koning zal dit jaar in zijn kersttoespraak de wens uitspreken dat de diverse bevolkingsgroepen in ons land niet uit elkaar drijven.  Paus Franciscus zal verwijzen naar de onrust in veel gebieden en naar de mensen die op drift zijn geraakt. President Obama zal de wereldvrede noemen en beloven daar een krachtige rol in te spelen.  En zijn Franse collega Hollande zal zeggen dat we voor geweld nooit zullen buigen. Wedden?
   
Kerstfeest roept verlangen op naar vrede.  Dat vindt zijn oorsprong in de bijbel. De profetieën van Jesaja verbinden een tijd van vrede aan de komst van de Messias, de Redder die God belooft. “Iedere laars die dreunend stampte en elke mantel waar bloed aan kleeft wordt verbrand.  Een kind is ons geboren, zijn naam is…  Vredevorst”.  En als de engelen in de Kerstnacht de geboorte van Jezus verkondigen roepen zij daarbij: Eer aan God en vrede op aarde!  Dit kind zal alle volken bijeenbrengen. Zonder druk, zonder drang, zonder wapens.
    
In de verwarrende maanden die wij dit jaar beleefd hebben gingen stemmen op dat ‘De Bijbel minstens zo erg is als de Koran’. Daarmee wordt gedoeld op teksten die de dood van vijanden noodzakelijk achten. Teksten die uit het verband gelicht, een vreemde indruk maken, dat is waar. Maar wie het hele boek leest, - en dat moeten we ook met de Koran doen - ontdekt dat God uit is op eenheid. Hij rust niet voor hij alle volken weer tot zich heeft gebracht.  Dan zal zijn rijk aanbreken, dat een rijk van vrede is. Iedere keer als een mens een ander helpt, zijn armoede bestrijdt, zijn ziekte geneest, zijn eenzaamheid doorbreekt, iedere keer als iemand bidt voor wie hem vervolgt, en zijn vijand liefheeft, komt dat Koninkrijk dichterbij.
         
Jesaja zegt ook (Jes. 2) dat God zal rechtspreken.  Dan zullen de mensen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Recht! Dat is wat wij verlangen:  dat er recht gedaan wordt aan wie wij zijn. Maar dat wil die ander ook! God spreek recht, Gods wijst ons onze plaatsen, dan hoeven we die niet meer te veroveren ten koste van de ander. Want dat is ook voor ons het gevaar, dat wij zelf, hoewel in geen enkel gewapend conflict betrokken, toch een ander in een hoekje drukken, samenzweren met anderen om die ene buiten te sluiten en zelf veilig te zijn. 
Het kleine kwaad, noemde Colet van der Ven dat, die op zoek ging naar de wortels van geweld. Het kleine kwaad van pesten en roddelen ligt dichterbij het grote kwaad dan wij denken, zegt ze.  Als dat zo is, zijn wij zelf dan  wel zo vredelievend?
    
Paulus gaf de gemeente te Efeze een opdracht:  Stel, voor zover het in uw macht ligt, alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven.  Neem geen wraak, geef uw vijand te eten, laat u niet overwinnen door het kwade maar overwin het kwade door het goede (Efez. 12: 20).  Willen de kersttoespraken en de kerstpreken meer zijn dan mooie woorden, dan kunnen we hier alvast mee beginnen.  God is uit op vrede, mag hij op ons rekenen!?

A.M. van de Wetering

terug
 
 

Ochtenddienst
datum en tijdstip 16-12-2018 om 10.00 uur
meer details

Clubben
datum en tijdstip 16-12-2018 om na de ochtenddienst
meer details

De Heerlijckheid
datum en tijdstip 17-12-2018 om 18.00 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.