PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
De kop is er af! De kop is er af!

Is Januari alweer voorbij?? Hoe is dat mogelijk, wat heb ik eigenlijk allemaal gedaan deze maand. Zal ik dat voor de aardigheid eens op een rijtje zetten? Krijgt u een kijkje in het leven van uw dominee...

Vier diensten heb ik voorbereid. Eén daarvan samen met de catechisanten. Wat spreekt jullie aan in de tekst, vroeg ik hen.  Wat zullen we zingen, wat willen jullie zelf doen?  In twee avonden hadden we het op papier. Best tevreden met ons resultaat! Ook schoof ik bij de ZWO commissie aan. Leuk om te ontdekken wat een enthousiaste groep mensen dat is.  Eerst waren we onwennig aan het brainstormen, maar gaandeweg werden we enthousiaster, zeker toen mw. Vink erbij kwam van het landelijk ZWO en er Spaanse liederen op doken en spulletjes uit Guatamala die we bij mijn studiegenoot uit Deventer konden halen voor wat ‘couleur locale’.

Januari stond ook in het teken van gebed.  Eind oktober was ik naar de werkgroep geweest om materialen te bekijken en de avonden te verdelen.  De vrijdag werd ‘onze’ avond, verzoening is  het thema en er wordt dan ook volop gebeden voor verzoening tussen mensen, kerken en volken. Met onderwijzend personeel van vier christelijke scholen heb ik de Wereldgebedsdag voor kinderen voorbereid. De doordeweekse viering is pas in Maart, maar de kinderen moeten nog oefenen. Samen gaan ze het verhaal uitbeelden van de vrouw bij de bron.  Christenen uit Egypte hebben dit thema aangeleverd. Ik ben benieuwd, heb dit nooit eerder geleid.

Januari was ook een oecumenische maand. De kanselruil vond plaats en ik was te gast in de Goede Herderkerk. Veel bekende gezichten en warme reacties na afloop. Op een woensdagavond kwamen alle collega’s met mij naar de Grote Kerk.  We hielden de jaarlijkse avond in de serie Geïnspireerd.   De opkomst was prima. Ik was heel benieuwd hoe het uitpakte en merkte al snel: goed! Echt, echt heel goed, het werd een bijzondere avond waarop ieder van ons heel persoonlijk iets vertelde over zijn of haar geloof en bronnen van inspiratie. Collega KK heeft echt aanleg voor presentator en kan na zijn aanstaande emeritaat zijn carrière vervolgen bij de televisie! Op een andere avond vergader ik  met de Raad van Kerken en hoor onze afgevaardigde naar de clientenraad van Verian vertellen over de ontwikkelingen in de thuiszorg. Er verandert zoveel dat het ons een beetje duizelt en onrustig maakt.

Januari was ook de maand van lekker eten. De dames van de Heerlijckheid hadden hun best weer gedaan en konden het ook niet helpen dat stamppot niet echt mijn favoriet is. Ik geniet van de gesprekken:er zijn mensen van onze gemeente maar ook gasten van buiten, die de gastvrijheid en goede sfeer waarderen. En die wel stamppot lusten! Ook de kerkenraad ging achter het fornuis en at vervolgens alles zelf op. Onze voorzitter kookt heerlijke stoofpeertjes, ook als zijn vrouw op vakantie is. Stamppot (raad eens waarom) durft niemand meer te maken, maar de soep, stoofpotjes, rode kool, en toetjes verdwenen als sneeuw voor de zon.

Mag ik de avond van KIA (kunst in Antenne) nog noemen, de mooiste avond van het hele jaar, zoals we zelf zonder schroom altijd beweren,  want we genieten van alle kunst en creativiteit die dan binnen komt en de geloofsverhalen die erbij horen.  Ik heb trouwens ook nog met hen vergaderd, en met de ouderlingen, en met het moderamen en met de hele kerkenraad, en met sectie 1, en met de organisten, met de kerkbladredactrice en met de commissie erediensten, en met de classis en met alle predikanten in de ‘werkgemeenschap Hattem Zuid’. De bijbelstudiegroep moet ik niet vergeten te noemen, die is me veel te dierbaar. En ik heb zo’n 25-30 bezoeken zijn er gebracht, van kraam tot rouw, alles was erbij, omgaan met ziekte, werkeloosheid, maar ook gewoon kennismaking met mensen in secties 4,5 en 6.

Hoe houden jullie het vol, vroeg ds. Klein Kranenbrug zijn collega’s, waar word je nu zelf door geïnspireerd. 
Persoonlijk begin ik de dag in ‘het bovenkamertje’  te klein voor slaapkamer, maar prima om even de stilte te zoeken en in die stilte een Stem.  Ik lees de dagsteksten, vraag een zegen, breng gemeenteleden bij God brengen,  stem af…   ’s Middags wandel ik een uur in mijn lunchpauze. Zo houd ik het vol en kan na vijf weken 2014 met voldoening zeggen, ik ben goed begonnen. Wat het jaar nog brengt, de kop is er af!

A.M. v.d. Wetering

terug
 
 

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

ZWO
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.30 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.