PKN
Welkom bij de Regenboogkerk Epe
 
Werkzaamheden i.v.m. de wet AVG (bescherming privacy) Werkzaamheden i.v.m. de wet AVG (bescherming privacy)

Graag breng ik u op de hoogte van de werkzaamheden die we verrichten in het kader van de nieuwe wet AVG (bescherming privacy). Pas kort voor het ingaan van deze wet eind mei is ook voor de kerken duidelijk geworden wat de praktische uitwerkingsregels zijn voor de bijzondere positie die kerkgemeenschappen hebben.
Binnen het College van Kerkrentmeesters (CvK) hebben we dit vervolgens opgepakt en zijn we op diverse gebieden bezig beleid te formuleren, informatiestromen in kaart te brengen, een verwerkingsregister op te stellen en de voorbereidingen te treffen een hele nieuwe ICT infrastructuur op te zetten.
In het kort komt het hier op neer: alle gegevens die van u bekend zijn, worden ergens en soms op meerdere plekken vastgelegd. Soms wordt die informatie ook aan derden verstrekt (met name binnen onze kerkgemeente). Informatie die bestaat uit lief en leed, adressen, geboortedata, doopdata, foto’s, verjaardagen etc. etc. U begrijpt, dat is al gauw een enorme berg data.
U heeft vanuit de wet het recht bij navraag te weten welke specifieke informatie van u we waar hebben opgeslagen en bovendien heeft u het recht te eisen dat alle opgeslagen info op enig moment ook weer wordt verwijderd. Dit is de reden dat dit alles zorgvuldig moet gebeuren en als het een beetje kan ook efficiënt.  Dit laatste door zoveel mogelijk op slechts één plaats op te slaan. Feitelijk is het gegeven hoe we omgaan met al deze info, alsmede wie verantwoordelijk is voor een juiste verwerking en waarom en hoelang we bepaalde informatie opslaan, vastgelegd in een zogenaamd ‘verwerkingsregister’.
Heel belangrijk is daarnaast te regelen welke informatie binnen onze kerk tussen de leden wordt gedeeld en welke informatie ook publiekelijk beschikbaar komt. In geval van het laatste is grote voorzichtigheid geboden, temeer vanwege het feit dat de persoonlijke informatie gekoppeld kan worden aan het gegeven dat iemand -in dit geval- mogelijk lid is van een Gereformeerde Kerk. Informatie over iemands religieuze status is een extra beschermd gegeven binnen de wet AVG.
We delen vanuit onze kerk informatie met name via het blad Antenne en via de website. Al begin dit jaar is een nieuwe commissie opgestart, waarin zitting hebben: de redactie van Antenne, webmasters en secretaris CvK. Zij hebben zich gebogen over de vraag welke informatie het beste via welk kanaal verspreid kan gaan worden (wat is meest geschikt om via Antenne te verspreiden en wat is meest geschikt om via website te verspreiden).
Ook wordt er een compleet nieuwe website aangemaakt die in staat zal zijn beter te voldoen aan de eisen van de wet AVG. Zo komt hier een apart gedeelte waar je alleen met een inlogcode toegang toe verkrijgt. Helaas, we ontkomen niet aan een inlogcode…. In dit beschermde gedeelte kunnen we met elkaar informatie gaan delen die alleen ons, als leden, aangaat. Informatie ook die zonder uw toestemming niet publiekelijk gedeeld mag worden! Hier komt dus info zoals bijv. foto’s, verjaardagen, maar ook het ledenboekje (groot voordeel: de adresgegevens etc. kunnen dan altijd actueel worden gehouden en zijn direct oproepbaar), lief en leed berichten etc. Uiteraard zullen we u hierover t.z.t. uitgebreid informeren en waar nodig helpen.
Ook de wijze waarop we gevoelige informatie delen via email e.d. gaat worden gewijzigd. We hebben Gerrit Proper en Arjen Hup bereid gevonden om onder verantwoordelijkheid van de CvK een nieuwe ICT infrastructuur te gaan bouwen. Zij gaan ook daarna het technisch ICT beheer voor hun rekening nemen. Kosters, ouderlingen, leden diaconie, redactie Antenne en Website, CvK, scriba (om maar eens wat mensen te noemen) gaan straks werken met emailaccounts ‘van de kerk’ en alle informatie zal worden opgeslagen in de ‘Cloud’ in één centrale Regenboogkerk map.
Qua planning werken we ernaar toe om in september met een eerste ‘uitrol’ te beginnen. We streven ernaar om zaken in oktober draaiend te hebben en te kunnen voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het vraagt in aanvang veel werk van een beperkt aantal mensen en we vragen uw begrip voor het feit dat, hoewel de wet formeel sinds eind mei van kracht is, we nu nog niet helemaal hieraan kunnen voldoen. We vragen ook uw medewerking en begrip als een aantal zaken straks zullen wijzigen. Hopelijk zult u het ervaren als positieve wijzigingen en de mogelijke hinder van het moeten wennen aan wat zaken als niet te lastig.
M. vr. gr, Henk Wim Potappel
vz College van Kerkrentmeester
 

terug
 
 

Gebedskring Daniƫl
datum en tijdstip 11-12-2018 om 08.30 uur
meer details

Bijbelkring
datum en tijdstip 11-12-2018 om 09.30 uur
meer details

To You
datum en tijdstip 11-12-2018 om 20.00 uur
meer details

Gebedswake in Grote Kerk
datum en tijdstip 13-12-2018 om 19.00 uur
meer details

 
Beluisteren kerkdiensten

U kunt onze kerkdiensten, live en nadien, beluisteren via www.kerkomroep.nl

Voor uitleg klik hier
 
 
"Kerk op schoot"

 
Bloemen in de kerk

zondag 2 december 2018
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.